behandeling

De mondhygiëne-behandeling richt zich voornamelijk op het gezond houden en krijgen van het fundament uw gebit:

het tandvlees en kaakbot.

Welke tandvleesproblemen kunnen zich voordoen?

 • Gingivitis: gezond tandvlees bloedt nooit! Gebeurt dit toch tijdens poetsen of eten, dan is het tandvlees ontstoken en is er behandeling nodig. Bij gingivitis ziet het tandvlees er rood en gezwollen uit, het bloedt bij aanraking en het kan gevoelig zijn. Maar let op, gingivitis gaat niet altijd gepaard met pijnklachten, dus geen pijn betekent niet dat er niets aan de hand is. Gingivitis ontstaat door de aanwezigheid van tandplak, een zacht kleverig laagje dat zich gedurende dag op de tanden vormt. De samenstelling van de plak verschilt per persoon, de regel is echter dat het de plak bij iedereen dagelijks verwijderd moet worden om grotere problemen te voorkomen. De mondhygiënist helpt u bij de keuze van mondzorgproducten en legt uit hoe u ze het beste kan gebruiken.
 • Parodontitis: in het geval van parodontitis is niet alleen het tandvlees aangedaan maar ook het kaakbot rondom de tanden en kiezen. Onder invloed van de voortdurende ontsteking, niet optimale mondhygiëne en eventuele andere factoren zoals: diabetes, stress, roken, familiaire aanleg, breekt het kaakbot rondom de tanden en kiezen af. Dit proces is vaak pijnloos en een tijdige diagnose door tandarts en mondhygiënist is erg belangrijk. Sla daarom geen controles over. Het afbraakproces kan niet ongedaan gemaakt maar wel tot stilstand gebracht worden door een goede mondhygiëne maar en een professionele behandeling door de mondhygiënist.

Buiten gingivitis en parodontitis kunnen er meer problemen in de mond aanwezig zijn waarbij de mondhygiënist een oplossende rol kan spelen, denk bijvoorbeeld aan: droge mond, slechte adem, verhoogd cariësrisico, verkleurde tanden, gevoelige tanden.

(Klik op de pagina gezondheid voor een duidelijke video over tandvleesproblemen)

Wat kunt u verwachten tijdens de behandeling?

Uw eerste afspraak (60min) *:

 • kennismaking,
 • doornemen van de gezondheidsvragenlijst,
 • controle van het tandvlees door het uitvoeren van een PPS-screening (klik voor uitleg op deze link)
 • bij PPS 3 en soms 2 wordt er een pocket-/parodontiumstatus gemaakt
 • opstellen en bespreken van het behandelplan en de eventuele kosten
 • plakkleurtest en bepalen plakpercentage, gevolgd door mondhygiëne-instructies
 • professionele gebitsreiniging en polijsten
 • interval bepalen en/of volgende afspraak inplannen (er kunnen meerdere afspraken achtereen nodig zijn, dit is afhankelijk van de ernst van de klacht)

Uw tweede of volgende afspraak (45-60min) *:

 • doornemen van de gezondheidsvragenlijst
 • nameten van de pocket-/parodontiumstatus of PPS-score
 • plakkleurtest en bepalen plakpercentage, gevolgd door mondhygiëne-instructies
 • professionele gebitsreiniging en polijsten
 • interval bepalen en/of volgende afspraak inplannen

Aanvullend in geval van combinatie met voedings- en eventueel suppletie-advies:

 • doornemen van de vooraf ingevulde voedingsanalyse
 • voedings- en (indien nodig) suppletie-advies bespreken (deze ontvangt u later nog per mail)

*Dit is een inschatting, uit te voeren handelingen en de volgorde hiervan kunnen pas exact bepaald worden na een eerste screening in de praktijk.